Volleybal en Badminton
in het Baken.
      
Informatie over, en het lenen van gereedschappen en spellen.

Nieuwe buren

Heeft u nieuwe buren gekregen? Stuur dan een mailtje naar wijkcontact om dit te melden. Namens de bewonersvereniging worden de nieuwe bewoners verrast met enkele kleine attenties. Ook zal er wat informatie worden verstrekt over onze wijkvereniging.

Bijzondere familiegebeurtenissen

De bewonersvereniging wil graag haar betrokkenheid tonen bij bijzondere familiegebeurtenissen onder de leden. Bij geboorte van een baby, een huwelijk, een jubileum of bij ernstige ziekte of overlijden willen we graag een kaartje sturen. Als u een kaartje wilt ontvangen in verband met zo’n gebeurtenis stuur dan een mailtje naar wijkcontact om dit te melden. Als u weet dat er bij u in de buurt reden is voor het zenden van een kaartje dan mag u dat ook op dit mailadres melden.

Wijkontwikkeling en milieu in het algemeen

De werkgroep wijkontwikkeling houdt zich bezig met de dagelijkse zaken die in de wijk spelen.
Voorbeelden hiervan zijn:

- " verkeersveiligheid (denk aan drempel aan het begin van de Rivierenlaan en in de Delflanddreef; snelheidsremmende maatregelen voor de Rivierenlaan);
- " herinrichting van de wijk (waar de gemeente spoedig een start mee wil maken);
- " vuil in de wijk
- " hondenpoep in de wijk;
- " en tal van kleine onderwerpen, zoals een extra brievenbus in de wijk.
- " Et cetera.

In het recente verleden hebben wij ook aandacht besteed aan onderwerpen als "betonrot" en een "eventuele skatebaan in onze wijk". Over deze en andere zaken hebben wij regelmatig contact met de gemeente.

Wilt u iets onder onze aandacht brengen dat met de wijk te maken heeft, aarzel dan niet om contact met ons op met nemen!Wijk-koningshof 2010  mail: webmaster