Volleybal en Badminton
in het Baken.
      
Informatie over, en het lenen van gereedschappen en spellen.


Lid worden van de Bewonersvereniging Koningshof

De Bewonersvereniging Koningshof heeft ook voor 2011 weer veel activiteiten op het programma staan. Deze activiteiten zijn alleen mogelijk door inkomsten uit contributie van leden. Namens de Bewonersvereniging stel ik u graag in de gelegenheid om ook lid te worden. U kunt lid worden door de jaarcontributie van 7 euro over te maken naar de bewonersvereniging.

Het lidmaatschap kan u enkele directe voordelen opleveren zoals korting op het onderhoud van uw CV-ketel , korting op onderhoud van huizen door collectieve offertes, uitleen van diverse materialen, deelname aan sportactiviteiten en diverse activiteiten voor de jeugd.

Daarnaast kunnen dankzij de vereniging de belangen van onze wijk vertegenwoordigd worden. Binnen de werkgroep wijkontwikkeling is er regelmatig contact met vertegenwoordigers van de gemeente over zaken als inrichting van de wijk, verkeersveiligheid en onderhoud door de gemeente. De werkgroep redactie houdt u van het nieuws op de hoogte door vier keer per jaar een wijkblad te verzorgen dat binnen onze hele wijk, huis aan huis verschijnt.

De contributie bedraagt 7 euro voor het gehele jaar. Wilt u als omschrijving van de betaling uw straatnaam en uw huisnummer invullen, eventueel gevolgd door uw naam?

Voor de bestaande leden zal tezamen met het wijkblad van juni 2011 een brief worden verspreid met daarin een verzoek tot betaling van de contributie 2011.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling,

Wim Langelaan (Penningmeester van Bewonersvereniging Koningshof)
Serijnenhof 16
E-mail adres: w.langelaan@xs4all.nl

Gironummer: 3531985 ten name van Bewonersvereniging Koningshof
omschrijving: straatnaam en huisnummer (eventueel gevolgd door uw naam als die afwijkend is van de tenaamstelling van de rekening waarvan de 7 euro wordt afgeschreven)
Wijk-koningshof 2010  mail: webmaster