Volleybal en Badminton
in het Baken.
      
Informatie over, en het lenen van gereedschappen en spellen.

Stadswandeling door Den Haag

Bij de algemene ledenvergadering van 2009 had jan Zijp afscheid genomen als penningmeester. Een zijn van afscheidskado’s was dat Jan het bestuur een rondleiding zou geven door Den Haag. Jan is namelijk ook gids bij het Gilde in Den Haag. Het heeft even geduurd, maar op 18 april 2010 (dus vlak voor de algemene ledenvergadering van 2010) heeft Jan het bestuur en enkele andere vrijwilligers rondgeleid door het centrum van Den Haag. Wij hadden geluk, want het was een stralende dag. Bovendien was het ook erg leerzaam. Iedereen weet wel iets van onze geschiedenis, maar Jan wist ons op leuke wijze nog veel meer hiervan te vertellen. Jan, nogmaals bedankt hiervoor!Klik voor de foto's op de button


Bewonersvereniging in algemeen

De Bewonersvereniging Koningshof

Volgens onze statuten heeft de Bewonersvereniging Koningshof tot doel "de belangen van haar leden te behartigen en een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van de wijk in stand te houden en te bevorderen". Dit doel trachten wij te bereiken door onder andere:

- " contacten te leggen en te onderhouden met de gemeente;
- " het bevorderen van activiteiten in de wijk;
- " het bevorderen van contacten tussen haar leden en activiteiten voor haar leden.

Hieraan proberen wij als bewonersvereniging een zo goed mogelijke invulling proberen te geven.

De Bewonersvereniging Koningshof bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar. Volgens de statuten is de Bewonersvereniging Koningshof opgericht op 20 mei 1975 en zijn de statuten goedgekeurd op 19 juli 1975. Op 28 augustus 1979 heeft de bewonersvereniging een officieel tintje gekregen, toen de statuten werden opgenomen in een notariële akte.

De Bewonersvereniging Koningshof bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal werkgroepen, te weten "Materiaalbeheer", "Wijkontwikkeling", "Sport&Spel", Redactie/Website", "Woningen"en "PC-contact". Iedere werkgroep heeft een voorzitter, die rapporteert aan het bestuur tijdens de reguliere bestuursvergaderingen. Momenteel zijn meer dan 600 personen lid van onze vereniging, op een totaal van ruim 1000 huizen in de wijk.

Wij willen graag meedenken c.q. helpen bij problemen of wensen die zich in de wijk voordoen. Dus, als u een probleem, vraag, wens of opmerking heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
Voorzitter
E-mail: voorzitter
Meindert Wiersma
Tel: 015 3640527

Secretaris
E-mail: secretariaat
Erik de Goede
Tel: 015 3697240
Giro 3531985
TNV Bew. ver. Koningshof Pijnacker
Penningmeester
E-mail: penningmeester
Wim Langelaan
Tel: 015 3697320
Redactie wijkblad
E-mail: wijkblad
Angelique Sorensen
Tel:
Leo Donck  Tel: 015 8110020
                     Mob: 0651089718
Redactie website
E-mail:webmaster
Jan Reijnen  Mob: 0648443081 Sjaak van Rutten
Sport&spel
E-mail: sport&spel
Martin v/d Helm
Tel: 015 3640398
Jan Reijnen
Mob: 06 48443081
Jeugd
E-mail: jeugd
Esther de Ruiter
06 27525126
Sylvia van Reenen
Mob: 06 53497329
Wijkontwikkeling & milieu
E-mail: Wijkontwikkeling
VACATURE

Wijkcontact
E- mail: Wijkcontact
Martha Constanza García Gómez
Jenny Wassenaar
Tel: 015 3612057
Tel: 0619930218
Woningen Anneke Haak

© Wijk-koningshof 2010  mail: webmaster